//آموزش بافت عروسک دخترانه+عروسک بافتنی+عروسک زیبا+قسمت اول

آموزش بافت عروسک دخترانه+عروسک بافتنی+عروسک زیبا+قسمت اول

عروسک دخترانه

بافتنی عروسک دختر:

اندازه: طول تقریبی30 سانتیمتر

لوازم مورد نیاز:

یک کلاف 100 گرمی کاموای یاسی.
یک کلاف 100 گرمی کاموای هلویی.
یک کلاف 50 گرمی کاموای یاسی بوکله.
مقداری کاموای عنابی.
یک جفت میل بافتنی3 میلیمتری و 3/5 میلیمتری.
نخ گلدوزی سفید و مشکی و رنگ پوست و صورتی.
الیاف قابل شستشو برای پر کردن.
روبان باریک یاسی به عرض 7 میلیمتری 3 میلیمتری.
دو عدد گل روبانی یاسی و یک گیره محکم کننده.
مقیاس:22 دانه و 34 رج=10 سانتیمتر,روی بافت صاف با میل 3 میلیمتری.

دختر کوچولو:

بدن و سر:

با میل 3 میلیمتری و نخ یاسی 53دانه سر بگیرید و روی دانه شانزدهم و سی و هشتم یک علامت قرار دهید و با یک رج بافت از زیر شروع کنید,32رج بافت صاف ببافید.
سرشانه ها را فرم دهید:
رج بغد: 13 دانه از زیر ببافید,2دانه را از زیر باهم ببافید,23دانه از زیر
ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,١3دانه از زیر ببافید.5١دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: 13 دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,2١دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,١3دانه از زیر ببافید.49 دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: 12 دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید, 21 دانه از زیر ببافید,12 دانه از زیر ببافید.47 دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: ١دانه از زیر ببافید و تا 2 دانه اخر تکرار کنید,2دانه از زیر ببافید.25دانه.
یک رج از رو ببافید.
یک رج از زیر ببافید و در انتهای این رج یک علامت قرار دهید.
یک رج از رو ببافید.

سر را فرم دهید:

رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,تا دانه اخر تکرار کنید,1 دانه از زیر ببافید.48 دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:13 دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید واز پشت حلقه ببافید.22 دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١3دانه از زیر ببافید.50 دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: 13 دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهیدواز پشت حلقه ببافید,22 دانه از زیر ببافید ١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١دانه از, زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید, 13 دانه از زیر ببافید.54 دانه.
با یک رج بافت از رو شروع کنید,21 رج بافت صاف ببافید.

 

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت اول

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت دوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت چهارم

ثبت ديدگاه