مشاوره خرید محصولات: 09367898408|fooji.ir@gmail.com
///آیا بشریت در حال اتمام منابع زمین است تا سال 2030؟

آیا بشریت در حال اتمام منابع زمین است تا سال 2030؟

ترجمه: گوگل ترنسلر

رشد مصرف گرایی و کاهش عمر زمین و منابع آن

رشد مصرف گرایی و کاهش عمر زمین و منابع آن

8 اوت 2016 جهش اضافه ای در استفاده از منابع طبیعی زمین که می شد در یک سال مصرف کرد مشاهده شد، بر طبق داده های که شبکه ردیابی جهانی جمع آوری نموده است. تاریخ محاسبه سالیانه و به وسیله ی درخواست جهانی است، بر طبق ظرفیت جنگل ها، علفزارها، محصولات برداشتی و ماهی های رو کره زمین که قابل صید هستند و می توانند تجدید شوند و ضایعات قابل تجذیه دارند و شامل کربن دی اکسید منتشر شده نیز است.

جهان وارد رشد فزاینده اکولوژیکی  شد در سال 2015 پنج بار. روز جابجا شد در تقویم در اکتبر سال 2000، که نشان می دهد بشریت در مصرف منابع تجدید ناپذیر سرعت بالایی گرفته است. برای باقی سال منابعی که ما استفاده خواهیم کرد در واقع متعلق به نسل های آینده است. با توجه به شبکه تحلیل (ردیابی) جهانی، سطح برآورد منابع و سرویس های مورد نیاز اکوسیستم که انرژی فعالیتهای بشر را تامین می کند 1.6 برابر جرم زمین است. اگر ما به در این مسیر به تخمین ها ادامه دهیم به وسیله سازمان متوسط بین المللی پروژه ها برای افزایش جمعیت و مصرف.

ما نیاز خواهیم داشت برای این میزان ظرفیت به دو زمین تا سطح نیاز ها را تا سال 2030 بتوانیم نگه داریم. اگر هر کسی که روی زمین است همانگونه که استرالیاییها زندگی می کند زندگی کند، 5.4 زمین برای ادامه زندگی و نیاز برای این میزان مصرف لازم خواهد شد. اگر کل جمعیت زمین روش زندگی مردم آمریکا را در پیش بگیرند 4.8 زمین لازم است تا توان تامین منابع را داشته باشد.

هزینه این استفاده های بی رویه یا به اصطلاح ولخرجی های منابع در قطع درختان جنگلی، خشکی ها، کمیابی آب آشامیدنی، فرسایش خاک، کاهش تنوع زیست محیطی، ایجاد دی اکسید کربن زیاد از حد در کره زمین است که باعث افزایش گرمای زمین می شود.

با توجه به افزایش بیش از اندازه کربن دی اکسید زمین که باعث افزایش گرمای زمین شده است “پاریس بیانیه محکمی برای کاهش کربن دی اکسید زمین اعلام کرده است”. با توجه به این تهدید جدید در پیش افزایش دمای کره زمین کشورهای صنعتی دنیا باید تصمیم به کاهش تولیداتی که بیشترین تاثیر را در افزایش دی اکسید کربن دارد را بگیرند. تا در سال 2030 طبق پیشبینی های سازمان های بین المللی اتفاقات ناگواری رخ ندهد.

ثبت ديدگاه