//انجام پروژه هوافضایی-aerospace

انجام پروژه هوافضایی-aerospace-مکانیک

انجام پروژه هوافضایی-aerospace

پروژه های غیر نرم افزاری

-انجام شبیه سازی 6 درجه آزادی هواپیما

  • – طراحی کنترلر خطی
  • – خطی سازی فیدبک
  • – اسلادینگ مود
  • – پروژه طراحی هواپیما در کوتاه ترین زمان ممکن
  • – ترجمه مقاله و متن عمومی و تخصصی
  • – پروژه تحقیقاتی درسی و غیر درسی

پروژه های نرم افزاری:

1- انجام پروژه تحلیل سازه های هوایی

2- انجام پروژه طراحی اجزاء 1 و 2

3- انجام پروژه نقشه کشی صنعتی 1 و 2

4- انجام پروژه در نزم افزار ANSYS

5- انجام پروژه با نرم افزار CATIA

6- انجام پروژه با نرم افزار MATLAB

7- انجام پروژه با نرم افزار Solidwork

8- انجام پروژه با نرم افزار AutoCat

ثبت ديدگاه