////انسان های نخستین چه زمانی به قاره آمریکا رفته اند

انسان های نخستین چه زمانی به قاره آمریکا رفته اند

انسان های نخستین چه زمانی به قاره آمریکا رفته اند

انسانها چه زمانی به آمریکا رسیدند؟ این یکی از مباحث داغ درمحافل علمی از 20 سال قبل بوده است. همه روی عددی بین 13500 تا 16500 سال قبل توافق داشتند. در تحقیقات جدید صورت گرفته در یک سایت باستان شناسی درکالیفرنیای جنوبی  رسیدن گونه هایی از انسان های نخستین به قاره آمریکا را مربوط به 130000 سال قبل حدس می زنند. جالب است بدانید که مهاجرت انسان از قاره آفریقا را مربوط 125000 سال قبل دانسته اند.

اما پاسخ این مناقشه علمی شاید در اختیار موزه طبیعی سن دیگو باشد. استخوانهای شکسته بسیار تیز، عاج و دندانهای فیل های ماقبل تاریخ که در هنگام عریض کردن بزرگراه در سال 1992 کشف شدند. همچنین مدفن هایی پیدا شدند که در آنها سنگ هایی بودند که به نظر می رسید به عنوان چکش و سندان استفاده می شدند. تحقیقات بیشتر نشان داد که استخوان ها زمانی بر اثر ضربات چکشهای سنگی شکسته شدند که هنوز تازه بودند. ظاهرا این یک عمل هوشمندانه برای خارج کردن مغز استخوان بوده است. با پیدا شدن این شواهد از فعالیت های انسان این سایت به سرعت مورد حفاری های باستان شناسی قرار گرفت.

انسان های نخستین چه زمانی به قاره آمریکا رفته اند

در زمان پیدا شدن این استخوانها روش های تشخیص قدمت هنوز به اندازه کافی پیچیده نبودند که بتوانند عمر دقیق آن ها را مشخص کنند. بوسیله هنر دستگاه های رادیومتریک تشخیص قدمت که در سال 2014 مورد استفاده قرار گرفت. عمر استخوان فیل ها 130000 سال تشخیص داده شد که بسیار قابل اطمینان تر از روش های قبلی بود که عمر را 9400 سال تعیین کرده بودند. همزمان مطالعه میکروسکوپیک بر روی استخوان و صخره ها مشخص کرد که آثار فعالیت انسان بر روی آن ها مشهود است.

محققان برای راستی آزمایی این تحقیقات سراغ استخوان های ماموت ها و فیل ها رفتند تا ببیند شکستن استخوانها بر اثر ضربات سنگ چه شکلی ایجاد می کند. با انجام آزمایش بر روی استخوان تازه فیل کشف شد که نتایج بسیار مشابه با فعالیت انسان های نخستین است.

انسان های نخستین چه زمانی به قاره آمریکا رفته اند

با این کشف تمام حدس هاd قبلی در خصوص حضور انسان در قاره آمریکا تغییر کرد. کشف جدید نشان میدهد گونه های نخستین انسان 115000 سال زودتر از آنچه قبلا گفته میشد به قاره آمریکا آمده اند. اما هم اکنون سوال های جذاب تری چون: چطور این انسان ها به آنجا آمده اند؟ قبلا کجا زندگی می کرده اند؟ و چه اتفاقی برای آن ها افتاده است؟ ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است.

نتایج کامل این تحقیق هم اکنون در مجله Nature به چاپ رسیده است.

ترجمه: ب. دلاوری

منبع: newatlas

دانش و فناوری

ثبت ديدگاه