//تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس ونزوئلا

تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس ونزوئلا

تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس ونزوئلا

کاراکاس ونزوئلا ؛ در تظاهرات ضد دولتی مخالفان، یکی از تظاهرکنندگان که با گاز اشک آور آسیب دیده، تحت درمان نیروهای امدادی قرار گرفته است.

اخبار تصویری

ثبت ديدگاه