طریقه از بین بردن آفات درخت هلو-مبارزه با آفات هلو

مبارزه با آفات درخت هلو

در هنگام رشد، درخت هلو ممکن است انواع بیماریها در آن مشاهده شود. عواملی که بر روی این قصیه تاثیرگذارند عبارتند از: آب و هوا، محل نگداری و مسائلی که هنگام برخورد با آفات باید انجام داد.

درختان هلو در برابر انواع بیماری های مقاوم هستند اما در برابر آفاتی مانند حشرات نه و برای مبارزه با آنها بیشتر از سموم استفاده می شود.

آفات درخت هلو:

شته ها:

حشراتی کوچک و به اندازه نوک سوزن، در رنگ های مختلف بسته به نوع آنها. بر روی ساقه و زیر برگ های خوشه ای شروع به مکیدن آب میوه گیاه می کنند.

نشانه ها: حلقه حلقه شدن برگ، ضخیم شدن، زردی، و در نهایت مرگ برگها. شته ها ماده چسبنده مقاومی به نام “عسلک” تولید می کنند که باعث جذب مورچه و سایر حشارت به سمت خود می شود. عسلک نیز محسط مناسبی برای رشد قارچ است.

کنترل: اسپری

سموم شیمیایی که برای میوه ها خوب نیست.

این نوشته ادامه دارد….

حتما بخوانید  بیماری ها و آفات درخت کیوی - پیشگیری و درمان