//فیزیوتراپی در منزل تهران – هزینه ویزیت فیزیوتراپ در منزل

فیزیوتراپی در منزل تهران – هزینه ویزیت فیزیوتراپ در منزل

فیزیوتراپی در منزل فقط مخصوص مناطق

فقط مناطق :  3 و 6 و 7 و 8 و 12 تهران مشمول ویزیت می باشند.

توانبخشی :

  •  بیماران سکته مغذی
  • تعویض مفصل
  • MS
  • شکستگی ها
  • ضایعات نخاغی

فیزیوتراپی در منزل-ویزیت فیزیوتراپ در منزل

فیزیوتراپی در خانه-ویزیت فیزیوتراپ در خانه

ثبت ديدگاه