مشاوره خرید محصولات: 09367898408|fooji.ir@gmail.com
//مشاغل برتر دنیا در سال 2016

بهترین مشاغل سال 95 در دنیا

بهترین مشاغل سال 2016

در چه زمینه ای جراح ارتودنسی، حسابدار، پرستار و پزشک اشتراک دارند؟

همه ی آنها مشاغل بزرگی هستند. و در حالی که این مشاغل را به عنوان یک حرفه شخصی انتخاب میکنیم، می دانیم که شغلی با کیفیت کاری خوب و ویژگی هایی مانند: دستمزد بالا، نرخ بیکاری کم، و خوب صد البته تعادل در زندگی و کار دارند.

  • در اینجا ما 25 شغل پر درآمد دنیا را برایتان ذکر میکنیم:

25- حسابداری:

           – میانگین درآمد سالیانه: 224 میلیون تومان

           – نرخ بیکاری: .3.2 درصد

           – موقعیت های شغلی که انتظار می رود: 142400

24- کاردرمانی:

           – میانگین درآمد سالیانه : 268 میلیون تومان

           – نرخ بیکاری: 1.1 درصد

           – موقعیت های شغلی که انتظار می رود به وجود آید: 30400

23- پرستار دارای پروانه رسمی:

           – میانگین درآمد:226 میلیون تومان

           – نرخ بیکاری: 2.1 درصد

           – موقعیت هایی شغلی که انتظار می رود: 439300

22- نقشه کش:

         – میانگین درآمد: 207 میلیون تومان

         – نرخ بیکاری: 3 درصد

         – موقعیت های شغلی: 3600

21- دستیار کار درمانی:

         – میانگین درآمد: 193 میلیون تومان

         – نرخ بیکاری: 1.2 درصد

         – موقعیت های شغلی: 14100

20- توسعه دهنده وب:

        – میانگین درآمد: 216 میلیون تومان

        – نرخ بیکاری: 3.4 درصد

        – موقعیت شغلی: 39500

19- پزشک:

        – میانگین درآمد: 637 میلیون تومان

        – نرخ بیکاری: 0.4 درصد

        – موقعیت شغلی: 5100

18- عملیات آنالیز تحقیقات

        – میانگین درآمد: 260 میلیون تومان

        – نرخ بیکاری: 3.8 درصد

        – موقعیت شغلی: 27600

17- آمارشناس:

        – میانگین درآمد: 272 میلیون تومان

        – نرخ بیکاری: 4 درصد

        – موقعیت شغلی: 10100

16- چراح:

        – میانگین درآمد: 637 میلیون تومان

        – درصد بیکاری: 0.4 درصد

        – موقعیت شغلی: 9100

15- متخصص پا:

       – میانگین درآمد: 410 میلیون تومان

       – نرخ بیکاری: 2.1 درصد

       – موقعیت شغلی: 1400

14- فیزوتراپیست:

       – میانگین درآمد: 280 میلیون تومان

       – نرخ بیکاری: 1.2 درصد

       – موقعیت شغلی: 71800

13- توسعه دهنده نرم افزار:

      – میانگین درآمد: 325 میلیون تومان

      – نرخ بیکاری: 2.5 درصد

      – موقعیت های شغلی: 135300

12- عینک ساز:

      – میانگین درآمد: 345 میلیون تومان

      – نرخ بیکاری: 0.7 درصد

      – موقعیت شغلی: 11000

11- متخصص زنان و زایمان:

      – میانیگین درآمد: 637 میلیون تومان

      – نرخ بیکاری: 0.4 درصد

      – موقعیت شغلی: 4300

10- جراح فک و صورت:

      – میانگین درآمد: 637 میلیون تومان

      – نرخ بیکاری: 0.2 درصد

      – موقعیت های شغلی: 1200

9- متخصص بیهوشی:

      – میانگین درآمد: 637 میلیون تومان

      – نرخ بیکاری: 0.4 درصد

      – موقعیت های شغلی: 7100

8- پزشک متخصص اطفال:

       – میانگین درآمد: 556 میلیون تومان

       – نرخ بیکاری: 0.4 درصد

       – موقعیت های شغلی: 3600

7- روانپزشک:

        – میانگین درآمد: 619 میلیون تومان

        – نرخ بیکاری: 1.8 درصد

        – 4200

6- پزشک پرستار

       – میانیگین درآمد: 324 میلیون تومان

       – نرخ بیکاری: 1.3 درصد

        – موقعیت های شغلی: 44700

5- دستیار پزشک:

      – میانیگین درآمد: 326 میلیون تومان

      – نرخ بیکاری: 0.2 درصد

      – موقعیت های شغلی: 28700

4- پرستار بیهوشی:

      – میانگین درآمد: 523 میلیون تومان

      – نرخ بیکاری: 1.3 درصد

      – موقعیت های شغلی: 7400

3- تحلیلگر سیستم های کامپیوتری:

      – میانگین درآمد: 281 میلیون تومان

      – نرخ بیکاری: 2.6 درصد

      – موقعیت های شغلی: 118600

2- دندانپزشک:

      – میانگین درآمد: 509 میلیون تومان

      – نرخ بیکاری: 0.2 درصد

      – موقعیت های شغلی: 23300

1- ارتودنسی:

     – میانگین درآمد: 637 میلیون تومان

     – نرخ بیکاری: 0.2 درصد

     – موقعیت های شغلی: 1500

منبع:money.usnews

ثبت ديدگاه