/پروژه دانشجویی،ترجمه،تایپ،تحقیق
پروژه دانشجویی،ترجمه،تایپ،تحقیق 2017-06-28T16:37:29+00:00
ثبت سفارش انجام پروژه

روند انجام پروژه ها در سایت فوجی

قیمت ترجمه به ازای هر کلمه به صورت زیر است.

سفارش انواع پروژه

1- پروژه های دانشجویی (نرم افزاری و حل مسائل درسی)

2- پروژه های شرکتی (نرم افزارهای: ANSYS ,CATIA ,LS DYNA ,MATLAB ,FLUENT ,CFX ,HSPACE, …)

شماره تماس فقط جهت سفارش در تلگرام : 09367898408