کتاب مدلسازی و شبیه سازی در کتیا catia برای انتخاب مواد و طراحی مکانیکی

کتاب مدلسازی و شبیه سازی در کتیا catia برای انتخاب مواد و طراحی مکانیکی Modeling and Simulation for Material Selection and Mechanical Design قیمت در آمازون: 372 دلار تعداد صفحات: 517 نوع فایل: pdf نویسنده: (by George E. Totten (Editor), Lin Xie (Editor), Kiyoshi Funatani (Editor This reference describes advanced [...]