پروژه طراحی هواپیما a320 در نرم افزار کتیا CATIA

2017-04-19T18:48:38+00:00

پروژه طراحی هواپیما a320 در نرم افزار کتیا CATIA   ابعاد پروژه: این طراحی مدل مقیاس شده هواپیمای مسافربری ایرباس A320 می باشد.(مقیاس اندازه واقعی) مدل زمان انجام پروژه : دو هفته سفارش دهنده: ...... انجام سفارش: توسط تیم کتیا کار فوجی خلاصه کار: در این پروژه ابتدا پوسته هواپیما به صورت تکه تکه شامل: بدنه [...]

پروژه تحلیل ایرفویل در نرم افزار انسیس-ANSYS

2017-04-19T18:50:02+00:00

پروژه تحلیل ایرفویل در نرم افزار انسیس-ANSYS چکیده: برای انجام تحلیل موردنظر ابتدا ایرفویل در نرم افزار کتیا طراحی شده و سپس در نرم افزار انسیس تحلیل شده است. برای کسب اطمینان از بهینه ترین حالت (تعداد spar و stringer ) ابتدا یک ایرفویل با دو spar طراحی شده و مورد تحلیل قرار گرفت. فرضیات: - [...]