مشاوره خرید محصولات: 09367898408|fooji.ir@gmail.com
/برچسب:روش های درمان بیماری روماتیسمی

روش های درمان بیماری روماتیسمی-چگونه رماتیسم را درمان کنیم؟

روش های درمان بیماری روماتیسمی-چگونه رماتیسم را درمان کنیم؟ درمان های دستی (Manual Theropy) درمان دستی، تکنیکی است که با مهارت دست ها و برای تشخیص یا درمان ضایعات باقت نرم و مفصل، به منظور کاهش درد، بهبود دامنه حرکتی و راستا، بهبود فانکشن و ... بکار می رود. موبیلیزیشن [...]