/برچسب:طراحی هواپیما با مدل آبشاری

مدل سیستم آبشاری – Water fall model

مدل سیستم آبشاری - Water fall model نگارنده: مهندس جعفری سایت : fooji.ir در مدل آبشاری روند داده ها از بالا به پایین دست است. به عبارت دیگر در این روش مدلسازی، جریان اطلاعات یکطرفه است. به بیان دیگر، در این روش هر مرحله از مدلسازی سیستم فقط به مرحله [...]